shutterstock_1017037816-1-1-scaled (1)

Tehlikeli maddelerin özellikleri değerlendirilir, sınıflandırılır, İlave güvenlik tedbirlerinin belirlenir.

packers-movers-jharkhand

Araçlar için ADR’ ye uygun plakaların kullanımı sağlanır.

top-dangerous

Kimyasal Takip Sistemi Kurulur ve Güvenlik Planı Hazırlanır.

Pub-Image-An-Intro-to-Quanitites-of-Dangerous-Goods-During-Transport-1024×683
Ambalajlar için ADR’ ye uygun etiketler kullanılır, faaliyet kapsamı içindeki tehlikeli maddelere uygun ambalaj ve araçların tespiti yapılır.
previous arrow
next arrow