Martı TMGDK Hizmetleri


Martı Kurumsal olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı verdiğimiz işletmelere, gerek ADR mevzuatı gerekse ulusal mevzuatımız gereği ADR zorunluluklarının neler olduğu ve ADR kapsamında işletmenin neleri yapıp neleri yapmadığının belirlenmesine ilişkin tespitlerin yapılıp işletmelere ADR Yönetim Sistemi kurulumunu aşağıdaki adımlar halinde sunmaktayız.

– MSDS (GBF-Güvenlik Bilgi Formu)’e göre İşletmenin iştigal ettiği Tehlikeli Maddelerin;

o     Özelliklerinin değerlendirilmesi

o     Sınıflandırılması

o     İlave güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi

o     Prosedür ve Talimatlara entegre edilecek hususların tespiti

–        Kimyasal Takip Sistemin Kurulması

–       Sisteme ilişkin Prosedür, Talimat, Rapor ve Formların hazırlanması

–       Ambalajlar, araçlar ve ekipmanlarla ilgili zorunlulukların yerine getirilmesi

o    Faaliyet kapsamı içindeki tehlikeli maddelere uygun ambalaj ve araçların tespiti

o     Ambalajlar için ADR’ ye uygun etiketlerin kullanımı

o     Araçlar için ADR’ ye uygun plakaların kullanımı

–       ADR El Kitabının hazırlanması

–       Personele gerekli eğitimin verilmesi

–       Güvenlik Planının hazırlanması

–       Tatbikat, Denetim ve Raporlamaya ilişkin Yıllık Planın oluşturulması

–       İşletmenin Kalite Yönetim Sistemine dâhil edilmesi